Opetusalan koulutuspaketit

Voisiko täältä löytyä veso-päivänne sisältö?

Koulutus Mannisella on tarjolla neljä valmista koulutusosiota peruskouluille. Yksi osio on kolmen tunnin kokonaisuus. Puolen päivän veso- tai ys-koulutukseen valitaan osioista yksi. Koko päivän veso- tai ys-ajan koulutukseen voi koulu valita kaksi seuraavista osioista.

Osiot koostuvat aina pääteemoista ja käytännön osuudesta, jossa otetaan haltuun yksi osallistava ja opettajan päivittäistä työtä helpottava digisovellus. Päivän tavoitteena on saada opettajat löytämään työn hallinnan tunne ja valmiudet oman työn kehittämiseen jatkuvassa muutoksessa. Digitaitojen harjoittelu kulkee mukana läpi koulutuspäivän.

VALITSE NÄISTÄ:

Minne katosit, työn ilo?

Pääteemoissa pureudutaan kiireettömyyden ideologiaan, jonka yksi avainasia on oman työn rajaaminen. Myös oman keskeneräisyyden hyväksyminen on muutostilanteessa tärkeä voimavara. Haluaisitko päästä kuormittavasta perusarjesta uudenlaiseen mielentilaan ja innostua suunnittelusta? Oman työn kehittäminen ja ihmisen kokoiset haasteet tuovat työhön uutta iloa ja pystyvyyden tunnetta. Jokainen meistä on kehittäjäopettaja!

Olemme kaikki kokemusasiantuntijoita omassa työssämme. Keräämme ratkaisukeskeisessä työpajassa yhteen yhteisiä ongelmia ja ratkaisemme ne yhdessä.

Konkretiaa ja käytännöllisyyttä

Tartumme OPS-härkää sarvista. Selvitämme, kuinka digitaitoja voi opettaa, ja pitääkö kaikki osata itse. Yhdistelemme myös oppiainesisältöjä digitaitoihin. Löydämme luokka-arjesta aikaa ja tilaa laaja-alaisen osaamisen taitojen oppimiselle. Opimme valmistamaan laadukkaan ja järkevän tosielämään kytkeytyvän monialaisen oppimiskokonaisuuden. Kurssin lopuksi olemme vakuuttuneita siitä, että ihan tavallinen opettaja voi olla koodausopettaja. Laadimme uudella pilvityökalulla digimuistiinpanot omaa työtä hyödyttämään.

On oppilaan vuoro loistaa!

Henkisesti avoin oppimisympäristö on auki maailmalle. Miten lisätä tietoisesti oppilaiden osallisuuden kokemuksia? Miten rikkoa luokkakupla ja avata ovi oppimispartnereille? Kuinka kotiväelle voi kertoa luokan arjesta uudella tavalla – kuvin? Opimme viestimään omaa tekemistämme näkyväksi suuremmallekin yleisölle.

Yksipuolisesta arvostelusta monipuoliseen arviointiin  

Uudenlaisen oppilasarvioinnin tavoitteena on, että tulevaisuudessa jokainen peruskoululainen saisi todellisen mahdollisuuden näyttää osaamisensa ja loistaa. Uuden arvioinnin periaatteena on, että vain asetettujen tavoitteiden toteutumista voidaan arvioida. Kumpi ohjaa työskentelyä: oppikirjan sisällysluettelo vai opetussuunnitelman tavoitteet? Riittääkö monipuoliseksi arvioinniksi kolmen kokeen keskiarvo? Tutustumme yhdessä laadukkaan ja jokaisen oppijan huomioivan arviointityön osa-alueisiin.

Mitä arvioidaan ja miten arvioidaan? Tarkastelemme oppimista edistävän arvioinnin erilaisia muotoja. Jatkuva arviointi on yksi huomiota kaipaava arvioinnin osa-alue, samoin arviointityön läpinäkyvyys kotien suuntaan. Esittelyssä on yhden lukuvuoden mittainen opettajan oman sähköisen arviointityön Minä osaan -malli, joka vapauttaa oppilasryhmän keskittymään olennaiseen: varsinaiseen opiskelemiseen kiireen ja koestressin sijaan.

Ota yhteyttä ja tilaa koulutus!

Kouluttaja
Kalle Manninen
puh. 044 040 6669
koulutus.manninen@gmail.com

kalle manninen