Opetusalan koulutuspaketit

REHTORI! Voisiko tässä olla koulutuspäivänne sisältö?

Koulutus Mannisella on tarjolla neljä valmista koulutusosiota peruskouluille. Yksi osio on kolmen tunnin kokonaisuus. Puolen päivän koulutukseen valitaan osioista yksi. Koko päivän koulutukseen voi koulu valita kaksi seuraavista osioista.

Työ uusin silmin

Jokainen opettaja on kehittäjäopettaja. Koulutuksessa pureudutaan aluksi kiireettömyyden ideologiaan, jonka tärkein avainasia on oman työn rajaaminen. Myös oman keskeneräisyyden hyväksyminen on alituisessa muutostilanteessa tärkeä voimavara. Haluaisitko päästä kuormittavasta perusarjesta uudenlaiseen mielentilaan ja innostua suunnittelusta? Oman työn kehittäminen ja ihmisen kokoiset haasteet tuovat työhön uutta iloa ja pystyvyyden tunnetta. Tämän koulutuksen käynyt opettaja kohtaa vanhan työnsä uusin silmin ja alkaa havaita vaikutus- ja kehittämismahdollisuuksia ympärillään. Hallinnan tunne alkaa antaa energiaa ja intoa uudenlaiseen tekemiseen!

Olemme kaikki kokemusasiantuntijoita omassa työssämme. Keräämme ratkaisukeskeisessä työpajassa yhteen yhteisiä ongelmia ja ratkaisemme ne yhdessä.

Oppimista eheyttämään

Tartumme OPS-härkää sarvista. Selvitämme, kuinka L5-taitoja eli TVT-taitoja voi opettaa, ja pitääkö kaikki osata itse. Yhdistelemme oppiainesisältöjä digitaitoihin, luomme opetuskokonaisuuksia. Löydämme luokka-arjesta aikaa ja tilaa laaja-alaisen osaamisen taitojen oppimiselle. Opimme valmistamaan laadukkaan ja järkevän tosielämään kytkeytyvän monialaisen oppimiskokonaisuuden.

Tämän koulutuksen jälkeen opettaja alkaa pienin askelin suunnitella omaa opetustyötään yhä kokonaisvaltaisemmaksi tekemiseksi – poispäin pirstaloituneesta arkikaaoksesta.

Digiopen työkalut

Jokainen opettaja on digiopettaja. Mutta kuinka löytää oma tapa toimia, kun tarjontaa vyöryy kaikkialta? Digiopen työkalut -koulutuksesta opettaja saa eväät oman työnsä suunnitteluun, materiaalin hallintaan ja havainnollistavaan opettamiseen. Lisäksi tutustutaan osallistavaan opetustyötapaan ja monimediaiseen työskentelyyn. Kuuden helppokäyttöisen sovelluksen lisäksi opettaja saa kotiinviemisikseen taidon tiedottaa uudistuneesta kouluarjesta helpolla ja tuoreella tavalla – kuvin.

Tästä koulutuksesta opettaja palaa työpisteelleen rohkeana ja olennaiseen keskittyvänä, opetussuunnitelmaa toteuttavana osaajana. Eikä siinä vielä kaikki – kurssin lopuksi olemme vakuuttuneita siitä, että ihan tavallinen opettaja voi olla koodausopettaja!

Yksipuolisesta arvostelusta monipuoliseen arviointiin  

Uudenlaisen oppilasarvioinnin tavoitteena on, että tulevaisuudessa jokainen peruskoululainen saisi todellisen mahdollisuuden näyttää osaamisensa ja loistaa. Uuden arvioinnin periaatteena on, että vain asetettujen tavoitteiden toteutumista voidaan arvioida. Kumpi ohjaa työskentelyä: oppikirjan sisällysluettelo vai opetussuunnitelman tavoitteet? Riittääkö monipuoliseksi arvioinniksi kolmen kokeen keskiarvo? Tutustumme yhdessä laadukkaan ja jokaisen oppijan huomioivan arviointityön osa-alueisiin.

Mitä arvioidaan ja miten arvioidaan? Tarkastelemme oppimista edistävän arvioinnin erilaisia muotoja. Jatkuva arviointi on yksi huomiota kaipaava arvioinnin osa-alue, samoin arviointityön läpinäkyvyys kotien suuntaan. Esittelyssä on yhden lukuvuoden mittainen opettajan oman sähköisen arviointityön Minä osaan -malli, joka vapauttaa oppilasryhmän keskittymään olennaiseen: varsinaiseen opiskelemiseen kiireen ja koestressin sijaan.

Ota yhteyttä ja tilaa koulutus!

Kouluttaja
Kalle Manninen
puh. 044 040 6669
koulutus.manninen@gmail.com

kalle manninen