Koulutukset

REHTORI! Voisiko tässä olla koulutuspäivänne sisältö?

Koulutus Mannisella on tarjolla viisi valmista koulutusosiota peruskouluille. Yksi osio on kolmen tunnin kokonaisuus. Puolen päivän koulutukseen valitaan osioista yksi. Koko päivän koulutukseen voi koulu valita kaksi seuraavista osioista.

OPS haltuun

Oppimisen suunnittelun koulutus 1.-9.-luokkien opettajille, opettajatiimeille, kehittäjäopettajille ja tutoropettajille. Valittavissa puolikkaan veso-päivän (3 h) tai kokonaisen veso-päivän (6 h) koulutus. Kokopäivän koulutus syventää osaamista ”avaimet käteen” -periaattella runsain konkreettisin esimerkein ja syventää oppimisen vaiheiden ja osa-alueiden tuntemusta.

Miksi?

Koska opettajat tarvitsevat yhteistä suunnitteluaikaa, luovaa aikaa yhdessä – jotta opetussuunnitelman kirjain voisi aidosti toteutua kouluarjessa. Tehokkaalla strukturoidulla työskentelyllä me saamme lyhyessäkin ajassa paljon aikaiseksi – ja sitten jaamme aikaansaannoksemme yhteisöihimme, jotta ideat leviävät myös kaikille heille, jotka eivät olleet koulutuksessa paikalla. Tuki- ja lisämateriaalin sähköpostitamme niin ikään kaikille.

Mitä opimme?

Kun otamme opetussuunnitelman haltuun yhdessä suunnitellen, opimme rakentamaan minkä tahansa oppiaineen ja minkä tahansa vuosiluokan lukuvuosikokonaisuuden ops-lähtöisesti: tavoitteet, monipuoliset ja -muotoiset oppimisprosessit sekä arvioinnin koko kirjon huomioiden. Tämä työskentelytapa ei kuitenkaan kahlitse opettajaa tekemään opetustyötään tietyllä tavalla, päinvastoin, tämä vapauttaa luovuuteen systeemin sisällä.

Apunamme on tärkeimmän asiakirjamme ops:n lisäksi ajantasainen ammattikirjallisuus.

(Huom! Tämän koulutuksen sivutuotteena saattaa esiintyä myös innostumista yhteissuunnittelusta, sillä tehokas suunnittelutyö ja ennen kaikkea suunnitelmien konkretisoituminen toimivana oppituntityöskentelynä sekä ehjinä lukuvuosina on yksittäisen opettajan minäpystyvyyden kokemuksista niitä kaikkein vaikuttavimpia!)

OPS haltuun – tehdään se yhdessä! Toivottavasti nähdään pian. Tarjouspyynnöt: koulutus.manninen@gmail.com – hiotaan tästä veso-päivästä juuri tarpeisiinne sopiva.

Työ uusin silmin

Jokainen opettaja on kehittäjäopettaja. Koulutuksessa pureudutaan aluksi kiireettömyyden ideologiaan, jonka tärkein avainasia on oman työn rajaaminen. Myös oman keskeneräisyyden hyväksyminen on alituisessa muutostilanteessa tärkeä voimavara. Haluaisitko päästä kuormittavasta perusarjesta uudenlaiseen mielentilaan ja innostua suunnittelusta? Oman työn kehittäminen ja ihmisen kokoiset haasteet tuovat työhön uutta iloa ja pystyvyyden tunnetta. Tämän koulutuksen käynyt opettaja kohtaa vanhan työnsä uusin silmin ja alkaa havaita vaikutus- ja kehittämismahdollisuuksia ympärillään. Hallinnan tunne alkaa antaa energiaa ja intoa uudenlaiseen tekemiseen!

Olemme kaikki kokemusasiantuntijoita omassa työssämme. Ratkaisukeskeisessä työpajassa kasaamme yhteen yhteisiä ongelmia – ja ratkaisemme ne yhdessä.

Oppimista eheyttämään

Tartumme OPS-härkää sarvista. Selvitämme, kuinka L5-taitoja eli TVT-taitoja voi opettaa, ja pitääkö kaikki osata itse. Yhdistelemme oppiainesisältöjä digitaitoihin, luomme opetuskokonaisuuksia. Löydämme luokka-arjesta aikaa ja tilaa laaja-alaisen osaamisen taitojen oppimiselle. Opimme valmistamaan laadukkaan ja järkevän tosielämään kytkeytyvän monialaisen oppimiskokonaisuuden.

Tämän koulutuksen jälkeen opettaja alkaa pienin askelin suunnitella omaa opetustyötään yhä kokonaisvaltaisemmaksi tekemiseksi – poispäin atomeiksi pirstaloituneesta arjesta.

Digiopen työkalut

Jokainen opettaja on digiopettaja. Mutta kuinka löytää oma tapa toimia, kun tarjontaa vyöryy kaikkialta? Digiopen työkalut -koulutuksesta opettaja saa eväät oman työnsä suunnitteluun, materiaalin hallintaan ja havainnollistavaan opettamiseen. Lisäksi tutustutaan osallistavaan opetustyötapaan ja monimediaiseen työskentelyyn sekä otetaan haltuun hyviä, helppokäyttöisiä ilmaissovelluksia.

Tästä koulutuksesta opettaja palaa työpisteelleen rohkeana ja olennaiseen keskittyvänä, opetussuunnitelmaa toteuttavana osaajana. Eikä siinä vielä kaikki – kurssin lopuksi olemme vakuuttuneita siitä, että ihan tavallinen opettaja voi olla koodausopettaja!

Yksipuolisesta arvostelusta monipuoliseen arviointiin  

Uudenlaisen oppilasarvioinnin tavoitteena on, että tulevaisuudessa jokainen peruskoululainen saisi todellisen mahdollisuuden näyttää osaamisensa ja loistaa. Uuden arvioinnin periaatteena on, että vain asetettujen tavoitteiden toteutumista voidaan arvioida. Kumpi ohjaa työskentelyä: oppikirjan sisällysluettelo vai opetussuunnitelman tavoitteet? Riittääkö monipuoliseksi arvioinniksi kolmen kokeen keskiarvo? Tutustumme yhdessä laadukkaan ja jokaisen oppijan huomioivan arviointityön osa-alueisiin.

Mitä arvioidaan ja miten arvioidaan? Tarkastelemme oppimista edistävän arvioinnin erilaisia muotoja. Jatkuva arviointi on yksi huomiota kaipaava arvioinnin osa-alue, samoin arviointityön läpinäkyvyys kotien suuntaan. Esittelyssä on yhden lukuvuoden mittainen opettajan oman sähköisen arviointityön Minä osaan -malli, joka vapauttaa oppilasryhmän keskittymään olennaiseen: oppimiseen kiireen ja koestressin sijaan.

Ota yhteyttä ja tilaa koulutus!

Kouluttaja
Kalle Manninen
puh. 044 040 6669
koulutus.manninen@gmail.com

kalle manninen