Koulutukset

REHTORI! Veso-päiväänne tarjolla koulutus, joka läpikäy ja uudistaa kuuden tunnin päivän aikana koko oppimisen syklin: opetussuunnitelmaan perustuvan oman työn tavoitteellisen suunnittelemisen, monimuotoisen oppimisprosessin ja ajantasaisen opitun arvioinnin – unohtamatta tärkeintä, yksittäisen opettajan työhyvinvointiin panostamista!

OPS HALTUUN

Oppimisen suunnittelun koulutus 1.-9.-luokkien opettajille, opettajatiimeille, kehittäjäopettajille ja tutoropettajille. Miksi? Koska opettajat tarvitsevat yhteistä suunnitteluaikaa, yhteistä ajattelua, luovaa aikaa yhdessä. Mitä opimme? Kun otamme opetussuunnitelman haltuun yhdessä suunnitellen, opimme rakentamaan minkä tahansa oppiaineen ja minkä tahansa vuosiluokan lukuvuosikokonaisuuden ops-lähtöisesti: tavoitteet, monipuoliset ja -muotoiset oppimisprosessit sekä arviointityön koko kirjon huomioiden. Tämä työskentelytapa ei kuitenkaan kahlitse opettajaa tekemään opetustyötään tietyllä tavalla, päinvastoin, tämä vapauttaa luovuuteen systeemin sisällä. Apunamme on tärkeimmän asiakirjamme ops:n lisäksi ajantasainen ammattikirjallisuus. Tehokas suunnittelutyö ja ennen kaikkea suunnitelmien konkretisoituminen toimivana oppituntityöskentelynä sekä ehjinä lukuvuosina on yksittäisen opettajan minäpystyvyyden kokemuksista niitä kaikkein vaikuttavimpia!

HYVÄLLÄ SUUNNITTELULLA TAVOITTEELLISEEN TEKEMISEEN

Jokainen opettaja on kehittäjäopettaja. Koulutuksessa pureudutaan aluksi kiireettömyyden ideologiaan, jonka tärkein avainasia on oman työn rajaaminen. Myös oman keskeneräisyyden – ja koulu-instituution keskeneräisyyden – hyväksyminen on tärkeä voimavara. Haluaisitko päästä kuormittavasta perusarjesta uudenlaiseen mielentilaan ja innostua suunnittelusta? Oman työn kehittäminen ja ihmisen kokoiset haasteet tuovat työhön uutta iloa ja pystyvyyden tunnetta. Tämän koulutuksen käynyt opettaja kohtaa vanhan työnsä uusin silmin ja alkaa havaita vaikutus- ja kehittämismahdollisuuksia ympärillään. Hallinnan tunne alkaa antaa energiaa ja intoa uudenlaiseen tekemiseen!

MONIMUOTOISTA OPPIMISTA

Tartumme OPS-härkää sarvista. Selvitämme, kuinka L5-taitoja eli TVT-taitoja voi opettaa, ja pitääkö kaikki osata itse. Yhdistelemme oppiainesisältöjä digitaitoihin, luomme opetuskokonaisuuksia. Löydämme luokka-arjesta aikaa ja tilaa laaja-alaisen osaamisen taitojen oppimiselle. Opimme valmistamaan laadukkaan ja järkevän tosielämään kytkeytyvän monialaisen oppimiskokonaisuuden. Tämän koulutuksen jälkeen opettaja alkaa pienin askelin suunnitella omaa opetustyötään yhä kokonaisvaltaisemmaksi tekemiseksi – poispäin atomeiksi pirstaloituneesta arjesta.

Jokainen opettaja on digiopettaja. Mutta kuinka löytää oma tapa toimia, kun tarjontaa vyöryy kaikkialta? Digiopen työkalut -koulutuksesta opettaja saa eväät oman työnsä suunnitteluun, materiaalin hallintaan ja havainnollistavaan opettamiseen. Lisäksi tutustutaan osallistavaan opetustyötapaan ja monimediaiseen työskentelyyn sekä otetaan haltuun hyviä, helppokäyttöisiä ilmaissovelluksia. Tästä koulutuksesta opettaja palaa työpisteelleen rohkeana ja olennaiseen keskittyvänä, opetussuunnitelmaa toteuttavana osaajana. Lisäksi: kurssin lopuksi olemme vakuuttuneita siitä, että ihan tavallinen opettaja voi olla koodausopettaja!

YKSIPUOLISESTA ARVOSTELUSTA MONIPUOLISEEN ARVIOINTIIN

Oppilasarvioinnin tavoitteena on, että jokainen peruskoululainen saisi todellisen mahdollisuuden näyttää osaamisensa ja loistaa. Arviointityön perusperiaatteena on, että vain asetettujen tavoitteiden toteutumista voidaan arvioida. Kumpi ohjaa työskentelyä: oppikirjan sisällysluettelo vai opetussuunnitelman tavoitteet? Riittääkö monipuoliseksi arvioinniksi kolmen kokeen keskiarvo? Tutustumme yhdessä laadukkaan ja jokaisen oppijan huomioivan arviointityön osa-alueisiin.

Mitä arvioidaan ja miten arvioidaan? Tarkastelemme oppimista edistävän arvioinnin erilaisia muotoja. Jatkuva arviointi on yksi huomiota kaipaava arvioinnin osa-alue, samoin arviointityön läpinäkyvyys kotien suuntaan. Esittelyssä on yhden lukuvuoden mittainen opettajan oman sähköisen arviointityön Minä osaan -malli, joka vapauttaa oppilasryhmän keskittymään olennaiseen: oppimiseen kiireen ja koestressin sijaan.

Ota yhteyttä ja tilaa koulutus!

Kouluttaja
Kalle Manninen
puh. 044 040 6669
koulutus.manninen@gmail.com

kalle manninen