VESO-koulutus 2022

AJATELLAAN ARVIOINTI UUSIKSI – TEORIASTA TEKOIHIN!

Oppimisen suunnittelun ja arvioinnin koulutus peruskoulun opettajille (tämä koulutus koettiin erityisen tarpeelliseksi vuonna 2021, kun oppilaitokset uudistivat arviointikäytänteitään; myös vuosi 2022 on teoriasta tekoihin -vuosi!

Miksi?

Koska opettajat tarvitsevat uutta luovaa suunnitteluaikaa yhdessä – jotta opetussuunnitelman kirjain voisi aidosti toteutua kouluarjessa. Koska opetussuunnitelmien tavoitteiden saavuttamista kouluissa estävät kiire, yhteisen ajan ja keskustelun vähäisyys sekä opetussuunnitelmien perusteiden tavoitteiden korkealentoisuus.

Koulutuksen sisältö

Ajatellaan arviointi uusiksi on kattava työn suunnittelun ja arvioinnin kehittämisen koulutus. Kokonaisuus rakennetaan tarvittaessa tilaajan erityistoiveet huomioiden.

Ennen arviointiasian ajattelemista meidän tulee valmistella yhteisössämme ajatusloikka oppikirjan sisällysluettelosta ops-tavoiteperustaiseen oppimiseen sekä asennesiirtymä ”kolmen kokeen keskiarvo -arvostelusta” kohti monipuolisempaa arviointia.

Koulutuspäivän aikana saamme kattavan kokonaiskäsityksen oppimisen suunnittelusta, oppimisprosessien toteuttamisesta ja laadukkaasta arviointityöstä. Kun nämä kolme toimivat systemaattisesti toisiinsa kytkeytyneinä ja esittäytyvät taas uuden oppimisen suunnittelun pohjana, olemme kokonaisvaltaisen yhteisen kehittämistyön ytimessä, oikealla tiellä kohti opetussuunnitelman kirjaimen aitoa toteutumista koulun arjessa.

Kuinka tämä koulutus auttaa opettajaa työssään?

Koulutus auttaa opettajaa toteuttamaan arviointityötä ops:n edellyttämällä tavalla.

Koulutus antaa opettajalle työkalut oppimisjaksojen suunnittelemiseen ja arviointiin: oppimisen suunnittelun taulukkomallin käyttöön sekä arviointikriteerien sanoittamiseen.

Koulutus vapauttaa opettajan kiireen tunnusta keskittämällä fokuksen ops:n tavoitteisiin, poispäin ”koko oppikirja on käsiteltävä!” -ajattelutavasta.

Koulutus ohjaa opettajaa uudenlaisen suunnittelutyön pariin ja parhaassa tapauksessa saa opettajan innostumaan oman työn suunnittelusta (vähimmilläänkin tämä koulutus vahvistaa opettajan minäpystyvyyden tunnetta oman työnsä pääarkkitehtina!).

Koulutus vahvistaa yhteisopettajuutta, sillä koulutuksessa konkreettisesti suunnitellaan tulevaa koulutyötä yhdessä.

Koulutus tarjoaa opettajalle kattavan ja ajantasaisen kirjavinkkauksen ammattikirjallisuutemme helmistä.

Koulutus auttaa opettajaa irti totutuista toimintamalleista ja näyttää mahdollisuuden uudistua, löytää oman työn sisältä uusia kiinnostavia polkuja, joita lähteä seuraamaan…

Lyhyesti ilmaistuna: tämä koulutus sekä innostaa uuteen että vahvistaa vanhaa!

Peruskoulu kehittyy, kun peruskoulun ammattilaiset – opettajat – tahtovat alkaa kehittää sitä. Kouluttajan 20-vuotinen opettajakokemus on palveluksessanne.

Kouluttaja
Kalle Manninen
puh. 044 040 6669
koulutus.manninen@gmail.com

kalle manninen