Koulutus Manninen

Koulutus Manninen perustettiin vuonna 2016 palvelemaan peruskoulun jatkuvasti uudistuvaa toimintakulttuuria. Luokanopettaja Kalle Manninen innostui uuden opetussuunnitelman hengestä ja ryhtyi jakamaan löydöksiään kollegoille ympäri maan. Yksittäisen opettajan rohkeus, luovuus ja lapsenomainen intohimo tekemistä kohtaan ovat arvoja, jotka Koulutus Manninen tahtoo vinhasti uudistuvassa peruskoulujärjestelmässämme säilyttää myös tulevaisuudessa. Kalle Mannisen mottona onkin: työ on aikuisen tärkein leikki. Hänen koulutuspäivissään on keskiössä konkretia: kauniit asiakirjalauseet ovat totta vasta sitten, kun ne on viety käytäntöön ja oikeasti toteutettu luokassa!

Kalle Manninen on työskennellyt luokanopettajana 20 vuoden ajan. Varsinaisen työnsä ohessa hän on osallistunut kotikaupungissaan Hämeenlinnassa useisiin peruskoulun kehittämisryhmiin mm. koulun digitalisaatioon ja arviointiin liittyen. Lisänäkökulmaa koulutyöhön Manninen on hankkinut laatimalla tehtäviä valtakunnallisiin tutkimushankkeisiin ja kirjoittamalla kokemusartikkeleita koulun muutoksesta. Kouluttajakokemusta on karttunut ensin kotikaupungin tilaisuuksista ja sitten koulutusta antavien tahojen palveluksessa toimimisesta ympäri maan.

Koulutus Manninen on kouluttanut peruskoulun henkilökuntaa ykkösluokan opettajista aineenopettajiin ja erityisopettajiin. Koulutusten aihepiirit ovat vaihdelleet tutoropettajien kouluttamisesta työhyvinvoinnin parantamiseen, laaja-alaisen osaamisen taidoista koodaamiseen, oppilaiden osallistamiseen, monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelusta pilvipalvelujen käyttöön, videoiden tekoon sekä digitaitojen opettamiseen.

Koulun muutos ei ole vain yksi tietynlainen työskentelytapa oppimisen innovaatioiden laajalta kentältä, vaan toimintakulttuurin kokonaisvaltaista ja pitkäjänteistä kehittämistä. Lukuvuonna 2018–2019 Kalle Manninen toimi tutoropettajana eli kiersi kouluja ja paransi peruskoulusysteemiä yhteistyössä opettajien kanssa. Mannisen näkemyksen mukaan suomalainen opettaja on huippuammattilainen – koulun muutoksen keskeisin avainhenkilö. Vuonna 2021 Koulutus Mannisen fokus on oppimisen suunnittelussa ja arvioinnissa.

Koulutuspäivät rakennetaan aina tilaajan tarpeista käsin ja keskustellen: mitä teidän koulunne tarvitsee juuri nyt?

Tutustu Kalle Mannisen ajatuksiin Ylen haastattelussa.