Mitä opettaja saa Ajatellaan arviointi uusiksi -koulutuksesta?

Kuinka vuoden 2021 veso-koulutuksemme auttaa opettajaa työssään? Koulutus auttaa opettajaa toteuttamaan arviointityötä ops:n edellyttämällä tavalla. Koulutus vapauttaa opettajan kiireen tunnusta keskittämällä fokuksen ops:n tavoitteisiin, poispäin ”koko oppikirja on käsiteltävä!” -ajattelutavasta. Koulutus ohjaa opettajaa uudenlaisen suunnittelutyön pariin ja parhaassa tapauksessa saa opettajan innostumaan oman työn suunnittelusta (vähimmilläänkin tämä koulutus vahvistaa opettajan minäpystyvyyden tunnetta oman työnsä pääarkkitehtina!). …

Kolme väittämää koulun muutoksesta

1. Koulua muutetaan sisältäpäin. Opettaja on muutoksen ainoa mahdollinen moottori. 2. Muutos voi tapahtua ainoastaan koko yhteisön voimin - koko yhteisön on vakuututtava muutoksen eduista. 3. Yksittäisen opettajan on koettava oivallus itse. Kouluttaja ei voi oivaltaa opettajan puolesta. Peruskoulun kehittämisen viisivuotissyklin viimeisen vaiheen kiitoradalta KM

Havahtuminen kehittämistyön keskeneräisyyteen

Vuosi 2020 oli koulun muutoksen tarkkailun aikaa. Korona katkaisi kiihkeimmältä kehittämiseltä hetkeksi terän. Oli aikaa pohtia, mihin siihenastinen koulun muutostyö oli meidät tuonut... Keskitalvella 2021 tapahtui havahtuminen: koulun kehittäminen on olennaiselta osaltaan kesken! Tästä keskeneräisyyden oivalluksesta syntyi Ajatellaan arviointi uusiksi -koulutus - ja tämä kuluva vuosi olkoon pyhitetty tälle oppimisen suunnittelun ja arvioinnin koulutuskokonaisuudelle. Aika …