Mitä opettaja saa Ajatellaan arviointi uusiksi -koulutuksesta?

Kuinka vuoden 2021 veso-koulutuksemme auttaa opettajaa työssään? Koulutus auttaa opettajaa toteuttamaan arviointityötä ops:n edellyttämällä tavalla. Koulutus vapauttaa opettajan kiireen tunnusta keskittämällä fokuksen ops:n tavoitteisiin, poispäin ”koko oppikirja on käsiteltävä!” -ajattelutavasta. Koulutus ohjaa opettajaa uudenlaisen suunnittelutyön pariin ja parhaassa tapauksessa saa opettajan innostumaan oman työn suunnittelusta (vähimmilläänkin tämä koulutus vahvistaa opettajan minäpystyvyyden tunnetta oman työnsä pääarkkitehtina!). …