Kirjanmerkki 5: Onnistu eriyttämisessä

Kirjanmerkki-blogi vinkkaa hyvää ammattikirjallisuutta opettajille.

Viides julkaisumme on Anssi Roihan ja Jerker Polson Onnistu eriyttämisessä – toimivan opetuksen opas (PS-Kustannus 2018).

Tämä 279-sivuinen kirja auttaa opettajan eriyttämisen maailmaan: suunnittelemaan opetusta tavalla, joka palvelee jokaista oppijaa.

Teos on jaettu kolmeen osaan: ensimmäisessä osassa tarkastellaan eriyttämisen teoriataustaa ja tarjotaan apua haasteisiin, joita eriyttäminen aina arkityössä tuottaa. Toisessa osassa jaetaan eriyttäminen viiteen osa-alueeseen (ns. ”Viiden O:n malli”) ja kolmannessa uppoudutaan asiaan äidinkielen, matematiikan ja englannin (välineaineiden) näkökulmasta. Läpi kirjan kulkevat matkassa myös esimerkkioppilaat, joiden tapauksia käsiteltäessä saattaa jokainen opettaja löytää vastinesimerkit omasta luokastaan ja näin päästä helpommin oman työnsä muutokseen käsiksi.

MIKÄ TÄSSÄ KIRJASSA TOIMI ERITYISEN HYVIN? Kirja avasi silmiä ymmärtämään eriyttämisen kokonaiseksi opettamisen tavaksi sen sijaan, että keskityttäisiin vain tuottamaan oppijoille ”helpotuksia” ja ”räätälöityjä monisteita”. Teos oli myös opettajaa kohtaan armelias – jokainen saa alkaa toteuttaa omaa versiotaan eriyttämisestä omassa tahdissaan, pienin askelin. Toimivaa oli lisäksi se perustelujen runsaus, jolla opettaja saa – alkaessaan toteuttaa eriyttämistä luokassaan – kouluviihtyvyyden sekä oppijoiden sitoutumisen omaan oppimisprosessiinsa aivan uudelle tasolle!

KIRJAN HELMI? Eriyttämisen hyödyt (s. 30) – mitä ”porkkanoita” ope saa, kun alkaa eriyttää? Lisäksi aukeama 84-85 tarjosi monipuolista ajattelun ainesta psyykkisistä oppimisympäristöistä, joista aivan liian harvoin puhutaan onnistuneen oppimisen kivijalkana. Liian usein puhutaan väliseinistä. Luku 7 oli kokonaisuudessaan timanttinen – se käsittelee oppimisen arviointia ja auttaa opettajaa kohdentamaan arviointityönsä oikealla tavalla heterogeeniselle oppijajoukolleen.

KIRJAN SYNNYTTÄMÄ AJATUS? Kolmiportaisen tuen pedagogiset asiakirjat saattavat muuttua opettajan ajatuksissa jopa hyödyllisiksi, kun niitä käyttää eriyttämistyönsä dokumentteina ja arjen työkaluina, uskon, kun luin sivun 34 oivallisen ohjetaulun ”Pedagogiset asiakirjat eriyttämisen tukena”.

KENELLE SUOSITTELEN TEOSTA? Sille opettajalle, joka tahtoo OPETTAMISEN sijaan alkaa mahdollistaa OPPIMISTA.

Kalle Manninen / Koulutus Manninen 23.11.2021

Yhteydenotot: kouluttaja.manninen@gmail.com