Kirjanmerkki 4: Oman oppimisen kapteeni

Kirjanmerkki-blogi vinkkaa hyvää ammattikirjallisuutta opettajille.

Neljäs julkaisumme on opettaja/kouluttaja/tutkija/tietokirjailija Juho Norrenan itseohjautuvuutta käsittelevä teos Oman oppimisen kapteeni (PS-kustannus 2019).

Tämä 245-sivuinen kirja tarjoilee sekä teoriaa että käytäntöä yksilön itseohjautuvuuden edistämiseksi. Ensimmäinen osa käsittelee itseohjautuvuuden olemusta ja sitä, miksi se on tärkeää, suorastaan välttämätöntä, oppimisessa.

Itseohjautuvuus on kohdannut myös ennakkoluuloja, joita käsitellään kuuden väitteen avulla (esim. ”itseohjautuva oppilas ei tarvitse opettajaa”), ja sitten analysoidaan itseohjautuvuuden esiintymistä nykyisessä opetussuunnitelmassamme: kuinka osaaminen rakentuu, mitkä ovat opettajan ja oppijan roolit, miten oppimista kehitetään tavoitteellisesti…

Kun on käyty läpi itseohjautuvuuden opettamisen osa-alueet ja yleissäännöt, on aika siirtyä kirjan toiseen osaan: tehtäviin. Puolet teoksesta on varattu ansiokkaasti rakennetuille konkreettisille tehtäville, joita tekemällä voi opettaja oppijaryhmänsä kanssa siirtyä tekemisessään uudelle tasolle. Kirjan loppupään liitteet tarjoavat työtapojaan kehittävälle opettajalle valmiita työkaluja oppimiskulttuurin kehittämiseen edelleen.

MIKÄ TÄSSÄ KIRJASSA TOIMI ERITYISEN HYVIN? Tämä kirja perustelee lukijalleen, miksi itseohjautuvuus on oikea tapa oppia. Teoksen luettuaan opettajalle valkenee lopullisesti, ettei kukaan voi oppia toisen puolesta, mutta samanaikaisesti opettajaa tarvitaan prosessissa aivan välttämättömänä instrumenttina! Kirja osoittaa kiistattomasti sen, että itseohjautuvuuden kehittymiseen tarvitaan opettajan vahvaa tukea ja ohjausta.

KIRJAN HELMI? Itseohjautuvuuden kehittymisen prosessi (s. 43) ilahdutti yleispätevyydellään – tästä prosessin kuvauksesta voi jokainen opettaja löytää itsensä (!) ja kuvailla tasojen avulla oman ”opettajatarinansa” uran alusta tähän päivään. Tämä reflektio auttaa ennen muuta itsetuntemuksessa ja oman profession analysoinnissa.

KIRJAN SYNNYTTÄMÄ AJATUS? On siirryttävä opetuksesta oppimiseen. Tämä on mahdollista vain, jos opettaja antaa vastuuta – ja mahdollisuuden omanlaisille tavoille oivaltaa ja tehdä. Opettaminen lähtee opettajan aikomuksista, oppimisen tekee oppija itse.

KENELLE SUOSITTELEN TEOSTA? Sille opettajalle, joka on jo pidempään hämmästellyt opetussuunnitelman laaja-alaisen osaamisen (ns. L1-L7-taidot) tavoitteiden runsautta ja konkretian puutetta sekä toisaalta samaisen opetussuunnitelman oppiainetavoitteiden abstraktisuutta ja konkreettisten työvälineiden puutetta. Tämä kirja auttaa tarraamaan kiinni tärkeimpiin tavoitteisiin ja aloittamaan oman työn kiehtovan muutosmatkan niistä!

Kalle Manninen / Koulutus Manninen 16.11.2021

Yhteydenotot: kouluttaja.manninen@gmail.com