Mitä opettaja saa Ajatellaan arviointi uusiksi -koulutuksesta?

Kuinka vuoden 2021 veso-koulutuksemme auttaa opettajaa työssään?

Koulutus auttaa opettajaa toteuttamaan arviointityötä ops:n edellyttämällä tavalla.

Koulutus vapauttaa opettajan kiireen tunnusta keskittämällä fokuksen ops:n tavoitteisiin, poispäin ”koko oppikirja on käsiteltävä!” -ajattelutavasta.

Koulutus ohjaa opettajaa uudenlaisen suunnittelutyön pariin ja parhaassa tapauksessa saa opettajan innostumaan oman työn suunnittelusta (vähimmilläänkin tämä koulutus vahvistaa opettajan minäpystyvyyden tunnetta oman työnsä pääarkkitehtina!).

Koulutus vahvistaa yhteisopettajuutta, sillä koulutuksessa konkreettisesti suunnitellaan tulevaa koulutyötä yhdessä.

Koulutus auttaa opettajaa irti totutuista toimintamalleista ja näyttää mahdollisuuden uudistua, löytää oman työn sisältä uusia kiinnostavia polkuja, joita lähteä seuraamaan…

(Myös muita, tässä vielä nimeämättömiä positiivisia vaikutuksia omaan ammatti-identiteettiin saattaa esiintyä!)